Εθνικές εκλογές- Κατάκτηση της 3ης εκλόγιμης θέσης του ψηφοδελτίου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αχαΐας