Υποψήφιος με το συνδυασμό «Δημοκρατία Πρόοδος» του Θεόδωρου Άννινου