Δήμαρχος του διευρυμένου «Καλλικρατικού» Δήμου Δυτικής Αχαΐας